Slider

Financování nákupu prádelenského zařízení

Přemýšlíte o otevření své samoobslužné prádelny a zvažujete, jak nejlépe financovat nákup zařízení ?

Obecně platí, že existují 2 způsoby financování:

  • z vlastních prostředků;
  • z cizích prostředků.

I pokud máte dostatek vlastních finančních prostředků, vždy stojí za úvahu, zda Vám nevydělávají více, než co byste za ně zaplatili, kdybyste si je půjčili. Rentabilita cizích finančních prostředků někdy totiž bývá vyšší než vlastních.

Pokud uvažujete o financování z cizích zdrojů, máte dvě možnosti:

  • bankovní úvěr
  • finanční leasing

O nabídku bankovního úvěru můžete požádat svou banku. Zná Vás nejlépe, nabídne Vám pravděpodobně nejlepší podmínky pro financování úvěrem. Jen nezapomeňte, že předmět financování je ve Vašem vlastnictví, odepisujete jej ve svém účetnictví, úrok je nákladovou položkou ale splátka bance je položka, která není daňovým nákladem.

My jsme pro Vás ve spolupráci s partnerskou leasingovou společností, se kterou máme dlouholeté zkušenosti, připravili financování prostřednictvím finančního leasingu. Jedná se o pronájem, kdy je předmět pronájmu v majetku leasingové společnosti, která provádí odepisování, Vy rovnoměrně po celou dobu leasingu časově rozlišujete leasingové výdaje do daňově uznatelných nákladů.
Financování je na dobu 5 let se splatností 30 až 60 měsíců, nultá splátka se odvíjí dle bonity klienta, zpravidla se pohybuje ve výši od 25 % z ceny předmětu leasingu.

Vyžádejte si od nás nezávaznou nabídku finančního leasingu

Poptávka