Profesionální vybavení samoobslužných prádelen

Postup realizace projektu samoobslužné prádelny

 1. Pomůžeme Vám s posouzením vhodného místa pro Vaši samoobslužnou prádelnu.
 2. Navrhneme nejvhodnější konfiguraci profesionálního zařízení pro vaši prádelnu a předložíme cenovou nabídku.
 1. Zpracujeme technické požadavky s ohledem na požadovaný elektrický příkon, přívod vody, odpady, přívod plynu, požadavky na ventilační systém.
 1. Po podepsání smlouvy na dodávku prádelenské technologie připravíme výkres rozmístění strojů a specifikaci připojení elektřiny, vody, odpadů, plynu a ventilace.
 2. V případě naší licence značkové samoobslužné prádelny připravíme vizualizaci prádelny a návod k finální úpravě místností provozovny.
 3. Dopravíme stroje na Vaše místo.
 4. Připojíme profesionální pračky, sušičky a ostatní zařízení k připraveným rozvodům,   provedeme nastavení programátorů a zprovoznění strojů.
 5. V případě naší licence značkové prádelny provedeme umístění instruktážních tabulí a vnitřního značení prádelny.
 6. Seznámíme Váš personál s obsluhou strojů a prováděním běžné údržby.
 7. Poskytneme průběžné poradenství s provozem prádelny.
 8. Poskytneme záruční a pozáruční servis a dodávky náhradních dílů.